Synpunkter på serviceresor
Blev din resa inte som du hade tänkt? Kontakta oss digitalt via vårt webbformulär. Dina synpunkter är viktiga. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Skriv dina synpunkter
Resa
Fyll i datumet för resan.
Fyll i tid.
Fyll i avgångsplats.
Fyll i destination.
Kontaktuppgifter
Fyll i förnamn.
Fyll i efternamn.
Fyll i personnummer.
Fyll i adress.
Fyll i postnummer.
Fyll i ort.
Fyll i telefonnummer.
Fyll i mejladress.
Uppgiftslämnare
Fyll i förnamn.
Fyll i efternamn.
Fyll i mejladress.
Vill du att vi kontaktar dig?
Du måste ange e-post adess
Du har glömt att klicka i att du godkänner Kollektivtrafikförvaltningens villkor.