Sörmlandstrafikens förseningsersättning
Kontaktinformation 


 
 
Gäller resa


Ange bussens/tågets tider enligt tidtabellenAnge bussens/tågets verkliga tider. Vid inställd tur ange 00:00 som tid.


Eventuellt byte vid 
Typ av ersättning
Vid mer än 20 minuters försening
– ersätts 50 procent av resekostnaden.

Vid mer än 40 minuters försening
– ersätts 75 procent av resekostnaden.

Vid mer än 60 minuters försening
– eller utebliven resa ersätts hela resekostnaden.

Väljer du istället att få ersättningen insatt som
reskassa, får du 50 kronor extra att resa för. Extra
ersättning gäller endast för dig som rest med
Sörmlandstrafikens busstrafik.

Om du åkte med Sörmlandstrafikens resekort på
tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning
med trafikoperatörens resevillkor. Väljer du att få
ersättningen utbetald via reskassa, ges ingen
ytterligare ersättning.


Jag tog mig fram på annat sätt  
En kopia på inlämnade uppgifter kommer att skickas till din e-post